Inschrijven:

  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten

Welkom bij Hersenwerk

Scholing en advies op het gebied van cognitieve revalidatietherapie

Workshops en cursussen voor behandelaren

Hersenwerk kan u praktische instrumenten aanreiken voor de diagnostiek, behandeling en verzorging van de patiënt, gebaseerd op de laatste inzichten van de wetenschap. U kunt in de interactieve scholingen voor professionals ervaring opdoen met modellen, assessments en behandelmaterialen. U vindt gedetailleerde beschrijvingen van de workshops en cursussen in ons scholingsaanbod.

De te behandelen leerstof is innoverend, wetenschappelijk onderbouwd en getoetst aan landelijke richtlijnen. In de interactieve workshops en cursussen is de werkwijze van Hersenwerk gericht op benadering van de dagelijkse praktijk, waarin de deelnemers zich herkennen. Dit betekent:

Praktijkgericht werken
  • U leert technieken direct zelf toe te passen.
  • Modellen of adviezen zijn in de praktijk eenvoudig te implementeren.

Werken vanuit een wetenschappelijke onderbouwing
  • Modellen en assessments zijn gebaseerd op recente wetenschappelijk ontwikkelingen.
  • Evidence based instrumenten leidend tot diagnostiek naar het cognitief functioneren in een kort tijdsbestek.

Aansluiten bij de landelijk ontwikkelingen
  • De klinische modellen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen voor behandeling en diagnostiek.

Naslagwerken en assessments

In de cognitieve revalidatietherapie is een grote hoeveelheid aan instrumenten en methoden te vinden. Hersenwerk stimuleert het gebruik van evidence-based instrumenten en behandelmethoden. Op deze site vindt u beschrijvingen en links voor verschillende materialen en diensten die kunnen bijdragen aan de de kwaliteit van de cognitieve revalidatietherapie.

Materialen en naslagwerken die uitgegeven worden door Hersenwerk zijn verkrijgbaar in de webshop.