Inschrijven / info:

  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Betaalwijze

Hersenwerk gaat stoppen

Hersenwerk gaat in het jaar 2022 haar activiteiten beëindigen. Hersenwerk is opgericht in 2004 en heeft zich 17 jaar lang hard gemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit in de cognitieve revalidatietherapie.

Hersenwerk wil graag het scholingsaanbod gericht afbouwen en heeft daarom besloten dat iedereen die een lange cursus bij Hersenwerk begonnen is deze in 2022 kan afronden. Hiervoor zijn meerdere cursusmomenten gepland.

Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan een blended learning project ten aanzien van de cognitieve revalidatie dat onder de naam Brain Rehabilitation E-learning Academy (BREA) internationaal gelanceerd gaat worden.